Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

forum

Кампании

 


Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд
за регионално развитие
Оперативна програма

“Развитие на конкурентоспособността на българската иономика”
2007-2013


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

  PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001,“PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

 Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001,“НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

 This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

 Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

7 март 2012 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП)

организира информационни срещи по проект

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Информационната среща в гр. Бургас ще се проведе на 15 март (четвъртък) от 10:00 ч. в зала на Областна администрация Бургас (1 етаж) на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Добавено : понеделник, 12 март 2012 00:00 горе назад 1687 pdf