Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

forum

Кампании

 


Решения от заседанието на Областния съвет за развитие

Решения от заседанието на Областния съвет за развитие
Днес, 22.10.2013 г. под председателството на Областния управител на Област Бургас,  г-н Павел Маринов се проведе редовното заседание на Областен съвет за развитие /ОСР/ на Област Бургас.
 
Заседанието протече при следния Дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014 – 2020
  2. Обсъждане и приемане на Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на ВиК ЕАД – гр. Бургас
  3. Обсъждане и приемане на решение за обявяване на обект с регионално значение на обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”
 
Заседанието откри г-н Павел Маринов. Дневният ред бе одобрен без забележки. Присъстващите членове на ОСР /27 / единодушно приеха  Областната стратегия за развитие на Област Бургас с направените към нея допълнения.
 
ОСР прие Решение, с което съгласува  Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас с направените и предоставени чрез Министерството на регионалното развитие на консултантската фирма, разработила регионалния план,  предложения за допълнения от общините Айтос, Бургас, Несебър и Поморие.
 
Кметът на Община Айтос презентира Проекта  „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”. ОСР прие Решение, с което обяви  обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос” за обект с регионално значение.
 

Добавено : вторник, 22 октомври 2013 00:00 горе назад 1807 pdf