Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Заповеди

 • РД-10-280/03.12.2013 година

  сряда, 04 декември 2013 00:00 | сряда

  ЗАПОВЕД   №  РД-10-280       Бургас, 03.12.2013 г.     На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона…
 • РД-10-276/27.11.2013 година

  петък, 29 ноември 2013 00:00 | петък

  ЗАПОВЕД   № РД-10-276 Бургас, 27.11.2013 г.   На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане…
 • РД-09-111/22.11.2013 година

  понеделник, 25 ноември 2013 00:00 | понеделник

                                                                                 …
 • РД-12-15/13.11.2013 година

  петък, 15 ноември 2013 00:00 | петък

  З А П О В Е Д                                                            № РД-12-15                                                           Бургас, 13.11.2013  год.      В Областна администрация – Бургас е постъпило писмо с вх. № 55-00-100/24.10.2013 г. от генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”)…
 • РД-10-257/13.11.2013 година

  четвъртък, 14 ноември 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д      № РД-10-257 Бургас, 13.11.2013 год.                   Постъпило е искане с вх. № 26-00-552(1)/06.11.2013 год. от Желязко Желязков – управител на „ГЕО.КАД”ЕООД, упълномощен представител на възложителя „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, гр.Пловдив (договор от…
 • РД-09-107/24.10.2013 година

  четвъртък, 24 октомври 2013 00:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД – 09-107 Бургас, 24.10.2013 год.                   Постъпило е искане с вх. 0 08-00-1045/16.10.2013 год. от Атанаска Николова – заместник кмет на община Бургас за допускане изработването на подробен устройствен план…
 • РД-10-219/11.10.2013 година

  понеделник, 14 октомври 2013 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД   № РД-10-219 Бургас, 11.10.2013 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 02.10.2013 г.…
 • РД-10-208/02.10.2013 година

  петък, 04 октомври 2013 00:00 | петък

  ЗАПОВЕД   №  РД-10-208                                                                        …
 • РД-09-103/01.10.2013 година

  сряда, 02 октомври 2013 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д №  РД-09-103   Бургас, 01.10.2013 г.                    Във връзка с постъпило в Областна администрация-Бургас писмо-искане с вх. № 60-00-12/16.05.2013 г., с което от Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление – Бургас…
 • РД-09-77/30.07.2013 година

  сряда, 25 септември 2013 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д                                                           №  РД-09-77                                                     Бургас,   30.07. 2013 г.                        На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с ал.1 от Закона за администрацията,  съвместна Заповед №…

‹‹   14 15 16 17 18 19 20   ››