Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 


Профил на купувача - Обществени поръчки

  • Разрушаване на сгради

    петък, 09 септември 2011 00:00 | петък

    Република България ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   З А П О В Е Д№ РД-10-208Бургас, 09.09. 2011 год."На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чл. 17, ал. 1, т. 2…
  • Отпечатване на избирателни бюлетини

    четвъртък, 01 септември 2011 00:00 | четвъртък

    Република България ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ   Предмет на поръчката: ”Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини…

‹‹   6 7 8 9