Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Контакти

Адрес за кореспонденция

8000 Бургас
ул. "Цар Петър" №1
тел. 056 842 872
факс: 056 840 481
oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Работно време на администрацията:
понеделник - петък
9:00 - 17:30

Работно време за обслужване на граждани в архивите на имотите:
понеделник - петък
10:30 - 12:00
13:00 - 15:00

Работно време с граждани в приемната на деловодството :
понеделник - петък
13:00 - 16:00

БУЛСТАТ 000056757

Банкови сметки:

BG86 UNCR 7630 3100 1144 24   ТРАНЗИТНА
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ И ТАКСИ

BG60 UNCR 7630 3300 0002 70    НАБИРАТЕЛНА
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ


Мария Нейкова - Областен управител
телефон : 056 89 41 49

Владимир Крумов - Зам. областен управител
телефон : 056 89 41 16

Павлин Иванов- Зам. областен управител
телефон : 056 89 41 16

Светла Кралева - "Връзки с обществеността"
Директен телефон : 088 909 9199

Милена Кирова - Директор на дирекция "Обща администрация"
Директен телефон : 056 89 41 75

Нейка Новакова - Директор на дирекция "Специализирана администрация"
Директен телефон : 056 89 41 17

Деловодство - "Център за административно обслужване"
Директен телефон : 056 84 28 72

Информация
Директен телефон : 056 89 41 44

горе назад