Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БУРГАС
2005 – 2015 г.

 

Настоящата междинна оценка е извършена въз основа на Договор № Д-06-2 от 09.12.2010г. между Областен управител на Бургаска област и «Проект Консултинг» ООД. Тя беше проведена през периода декември 2010 – януари 2011 г.

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на междинна оценка на Областната стратегия за развитие (МО на ОСР) на област Бургас в изпълнение на Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 г.) и по-специално в съответствие с чл. 33, ал.1 , и чл. 36, ал. 1.

Специфичните цели на МО на ОСР-Бургас са:
Да извърши независима и качествена междинна оценка на областната стратегия за развитие на област Бургас.
В рамките на  МО на ОСР-Бургас да бъдат направени препоръки за:
- необходимостта от промени  по отношение на стратегията за развитие на областта, които да се използват за актуализирането на ОСР за остатъка от периода до 2013 г., както и  при подготовката на ОСР за периода 2014-2020 г.;
- необходимите действия на административните структури и Областния съвет за развитие във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОСР;
- подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОСР.
- подобряване организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на Областната стратегия за развитие.

Осъществяването на МО на ОСР-Бургас стана възможно благодарение на активното съдействие на:
a. Областната администрация
б. По-голямата част от общинските администрации в област Бургас
в. Териториалното статистическо бюро
г. Част от областните структури на централната държавна администрация
д. Активните участници в публичното обсъждането на МО на ОСР

[ pdf - 1.24 Мb ] [ doc - 2.64 Mb ]

 

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ

 

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2005 - 2011

Added : Friday, 19 April 2013 00:00 top back 1781 pdf