Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщение №31

Задължителни баджове за всички заети с провеждане на изборите

Задължителни баджове за всички заети с провеждане на изборите

В изборния ден на 12 май 2013 години всички лица заети с провеждането на вота- членове на СИК, застъпници, представители на политическите партии  и коалиции от партии, наблюдатели и анкетьори, са задължени да носят баджове, одобрени с решения на Централна избирателна комисия.  Образци от тях са публикувани на сайта на ЦИК, като приложения към съответното Решение. 

Всички отличителни знаци са от бял картон, на който с главни букви с черен цвят е изписано съответното качество на лицето. Баджовете имат конкретни размери- широчина 90 мм и височина 55 мм.

за членовете на СИК - по Приложение № 2 към Решение № 2335-НС от 29.03.2013 г.;

за застъпниците - по Приложение № 1 към Решение № 2162-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК;

за представителите на политическите партии, коалиции от партии и инициативните комитети - по Приложение № 2 към Решение №2162 - НС от 15.03.2013 г . на ЦИК;

за наблюдателите - по Приложение № 1 към Решение №2180-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК;

за анкетьорите - по Приложение № 1 към Решение № 2438-НС от 18. 04.2013 на ЦИК.

Целта на утвърдените образци е да гарантират ясна легитимация на заетите с изборите лица.образци СИК    други образци

Added : Wednesday, 01 May 2013 00:00 top back 3097