Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщение №8

Относно: Изтичане на срок за регистрация.

НАПОМНЯМЕ на всички партии и коалиции от партии, че могат да представят предложения за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 60 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 06.04.2013 г.

Предложенията, освен на хартиен носител, следва да бъдат представени и на електронен носител (респ. на e-mail rikburgas@abv.bg ).

Необходимите документи са изброени в Решение № 2338/2013 г. на ЦИК:

- в т. 24 – относно кандидатски листи по предложение на ПАРТИИ

- в т. 28 – относно кандидатски листи по предложение на КОАЛИЦИИ от партии

Обръщаме внимание, че в случай на констатирана неточност в документите, същата ще следва да бъде отстранена до изтичане на крайният срок за регистрация, т.е. 17.00 ч. на 06.04.2013 г. Този срок не може да бъде удължаван.

РИК Бургас ще обяви взетите решения относно входираните предложения на сайта на Областна администрация – Бургас, секция „Избори”, РИК, веднага след провеждането на заседание. 

Added : Friday, 05 April 2013 00:00 top back 1819 pdf