Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщение №5

Районна избирателна комисия Бургас обръща внимание на участващите в консултациите за формиране персоналният състав на СИК за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.  за следното:

  1. ръководството на всички СИК се състои от председател, заместник председател и секретар, като председателят и секретарят не могат да бъдат представители на една и съща политическа сила.
  2. Членовете  на една СИК не могат да бъда по между си съпрузи, роднини по права линия,  братя и сестри. 

Моля горното да бъде съобразявано при изготвянето на поименните състави.

 

Председател РИК Бургас:

Елка Стоянова

Added : Monday, 01 April 2013 00:00 top back 1721 pdf