Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

   

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 

Как може да получите обезщетение за вредите и загубите, които са ви били нанесени, при извършване на престъпление срещу вас?

 

Да станете жертва на престъпление е едно от най-неприятните преживявания, които може да си представите. Жертвата може да пострада от сериозни физически наранявания, както и от голям психически стрес и психологически проблеми, продължаващи дълго време, в резултат на престъпление. Жертвата може да понесе разходите за медицинско лечение и дългосрочна хоспитализация, както и да загуби приходи поради неспособност да продължи работа. Жертвата може да почувства разрушаване на своя вътрешен интегритет, да страда от дългосрочно безпокойство при движение на обществени места, и да почувства цялостно намаляване на желанието за живот.

 

 Отговорност на извършителя за заплащане на вреди

 

Естествено е жертвата да иска да бъде обезщетена за причинените вреди и загуби. Отговорността за плащане на подобен род обезщетения във всички държави-членки пада върху извършителя. Тази отговорност, наречена гражданска отговорност, се покрива от гражданското право на всяка държава-членка и задължава извършителя да заплати обезщетение на жертвата за покриване на причинените щети. Отговорността на извършителя да заплати обезщетение на жертвата се отличава от неговата/нейната престъпна отговорност срещу държавата. Щетите се отнасят до отношенията между извършителя и жертвата, и, принципно, жертвата е тази, която следва да поиска заплащането на тези щети в гражданските съдебни процедури. Престъпната отговорност засяга отношенията между престъпника и държавата. Компетентните органи (полиция, прокурор, разследващ съдия) са тези, които търсят доказателства срещу извършителя относно неговата/нейната вина, а решението се взема по процедурата на наказателното дело. Ето защо, основния начин за търсене на обезщетение от жертвата е чрез завеждане на дело срещу извършителя. Повече информация за това как се прави това може да се намери в темата „Завеждане на дело в съда”. Въпреки това, признавайки трудната ситуация, в която жертвата изпада след престъплението, всички държави-членки се опитват да помогнат на жертвата да потърси обезщетение от извършителя по различни начини. Например, възможно е жертвата да потърси обезщетение в рамките на процедурите на наказателното дело в случай, че са налице определени условия. Някои държави-членки помагат, освен това, на жертвата да приведе в изпълнение решението за обезщетяване срещу извършителя. По-подробна информация може да бъде намерена като щракнете върху знамената на държавите-членки.

 

 Възможност за получаване на обезщетение от държавата

 

В много случаи не е възможно жертвата да получи обезщетение от извършителя. Възможно е да не е идентифициран извършител, или резултатите от полицейското разследване да не позволяват да се направи категоричен извод относно извършителя на престъплението. Дори ако жертвата получи решение за обезщетение, извършителят може да няма достатъчно приходи и активи, за да заплати щетите на практика. Поради тази причина някои държави-членки са въвели възможността жертвата да получи обезщетение от държавата в замяна. В повечето държави-членки е необходимо жертвата да се опита първо да получи обезщетение от извършителя. Ако това не стане, жертвата може да подаде заявление пред държавата за компенсация. В някои държави-членки възможността за получаване на компенсации от държавата се ограничава от допълнителни критерии, по отношение на видовете престъпления, които се покриват или сумата на загубите, които могат да бъдат компенсирани. Някои държави-членки имат по-общи условия за компенсиране на жертвите на терористични атаки.

 

 

 

Ново законодателство на Европейския съюз

 

Директива на Съвета относно обезщетенията за жертвите на престъпления, приета на 29 април 2004 г. създава условия, считано от 1 юли 2005 г., всяка държава-членка да изгради национална схема, гарантираща справедливо и адекватно обезщетение на жертвите на престъпления. Освен това, директивата прави възможно практическото улесняване на достъпа до обезщетение независимо от това, къде в Европейския съюз човек може да стане жертва на престъпление, чрез създаване на система за сътрудничество между националните институции, която влезе в действие от 1-ви януари 2006 година.

 

 

www.compensation.bg

    

Added : Wednesday, 20 February 2013 00:00 top back 1970 pdf