Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Писмо до г-н ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-136(4)

06.12. 2012 г.


ДО

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26

8000 БУРГАС

СТОЙКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК” БЛ. № 62 /462/, ВХ. Г,

ЕТ. 7, АП. 88

ГР. БУРГАС

ПК 8000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, Г-ЖО АТАНАСОВА,


С настоящото писмо Ви информирам относно жилищния проблем на Стойка Димитрова Атанасова. Посоченото лице държи неправомерно недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ СОС 07079.653.503.4.19, със застроена площ от 40,71 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. № 62, вх. Г, ет. 7, ап. 88, актуван с АЧДС № 5389/01.04.2011 г..

За неправомерното държане на описания по-горе недвижим имот е определено обезщетение със Споразумителен протокол № 10 от 30.03.2007 г., което не поражда наемни отношения между г-жа Атанасова и Областния управител на област Бургас, а урежда облигационните отношения, възникнали на база дължимото обезщетение за това, че имотът се държи без основание и за да не се увреди финансово държавата.

Added : Tuesday, 08 January 2013 00:00 top back 4754 pdf