Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Покана до „Анан” ЕООД,

№ 91-97-158(2)/
02.08.2012 г.

ДО
„Анан” ЕООД,
Управител Стоян Панайотов Димитров

адрес: гр.Варна, район Младост,
ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,
чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов

Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 С писмо изх. № 91-97-158(1)/01.08. 2012 г., сте поканен за доброволно предаване на държаната от Вас част от морски плаж „Черноморец” на 02.08.2012г. от 10,30 часа. На насроченото приемо-предавне, при явяването на служители на Областна администрация на морски плаж „Черноморец”, е констатирано, че заетите зони от плажа не са освободени към посочения момент и е уведомен служителят Димитър Найденов за предстоящото приемо-предаване на 06.08.2012 г. от 10,30 ч., както и относно възможността дружеството, до тази дата да договори евентуалното оставане на плажната ивица и извършването на търговка дейност с наемателя на плажа Бургас Бийч” ЕООД /отказа на служителя да се  подпише за уведомяването е удостоверен от присъствалите служителите/,

С настоящото и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, както и на основание чл. 61, ал. 2 /предвид извършеното устно изрично уведомяване/ и чрез отправяне на писмено съобщение по електронна поща, се уведомява „Анан” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството Стоян Панайотов Димитров за следното:

Отправям Ви ПОКАНА за среща със Заместник областния управител Атанас Терзиев в кабинета му в Областна администрация на област Бургас на 06.08.2012г. от 10,00часа, както и ПОКАНА за доброволно предаване на държаната от Вас част, което ще се състои на 06.08.2012г. от 10,30часа. Плажът следва да е почистен и освободен от вещи, Ваша собственост, служещи за осъществяване на търговска дейност. За фактическото предаване на имота се оформя предавателно-приемателен протокол между Вас и служителите на Областна администрация Бургас.

Added : Thursday, 02 August 2012 00:00 top back 2104 pdf