Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Уведомление АПК Резово

Изх. № 26-00-418(1)/23.07.2012 г.

ДО СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА,
УПРАВИТЕЛ НА “КД” ЕООД
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9
ГР. БУРГАС

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява “КД” ЕООД, представлявано от Управителя СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА за извършена на 12.07.2012 г. повторна проверка на морски плаж „Резово”, община Царево, от комисия, назначена от Областен управител на област Бургас.

Проверката е извършена в присъствието на Андрей Магриотов Едрев, който експлоатира заведение (коктейл бар), монтирано върху плажа без документи и разрешение.

Констатирано е, че не са изпълнени по-голямата част от предписанията на комисията, посочени в протокола, съставен при извършената проверка на 12.06.2012 г.

На основание посочената правна норма, едновременно с настоящото се поставя на таблото за обявления и се публикува в интернет страницата на Областна администрация – Бургас Протокол от проверка на морски плаж „Резово” от 12.07.2012 г.

Едноседмичният срок за изпълнение на всички изисквания относно стопанисването на плажа, посочен в т.  VI от протокола започва да тече от дата 23.07.2012 г.

Протокол [pdf-224 kb]

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 23 July 2012 00:00 top back 2162