Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отговор на молба на Стойка Велева

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-338(5)/07.05.2012 г.

ДО СТОЙКА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА
УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38
ГР. БУРГАС
ПК 8000

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,

   Във връзка с подадена от Вас молба с вх. № 94-00-338(2)/10.04.2012 г., с която сте поискала да Ви се издаде писмо, което да Ви послужи пред „Жилищно настаняване” Община Бургас и след изпращане на отговора и до Кмета на Община Бургас, в Областна администрация – Бургас е постъпило писмо – отговор от Кмета на Община Бургас, с вх. № 91-97-79(1)/02.05.2012 г. /№ 06-00-25(1)/25.04.2012 г. на Община Бургас/.

Added : Thursday, 10 May 2012 00:00 top back 2066 pdf