Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отговор на молба на Атанас Атанасов

Р е п у б л и к а      Б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


№ 94АА-154/08.01.2010г.


До
Атанас Илиев Атанасов
ж.к. „Зорница” блок № 14, ет.18, ап.106
гр.Бургас

ул. „Заводска”№ 1
Район „ПОДУЕНЕ”
„ЛОКОМОТИВНО ДЕПО”
гр.София 1202

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

По повод поредната Ви молба, постъпила в Областна администрация Бургас, с Вх. № 94АА-154/30.12.2009г., относно закупуване на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.14, ет.18, представляващ апартамент № 106, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня -WC и антре, застроен на 51.83 кв.м. и таванско помещение № 6, с площ от 1.57 кв.м., заедно с 0.649% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна държавна собственост № 692/13.08.1999г. Ви уведомявам следното:

Added : Friday, 08 January 2010 00:00 top back 2935 pdf