Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център - Бургас

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областния информационен център - Бургас

Във връзка обявения конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“, са публикувани списъци на допуснати и недопуснати кандидати раздел "Европейски политики и програми" на интернет страницата на Община Бургас.

Умоляваме допуснатите кандидати да се явят във вторник, на 19 март 2013 г. в 9:00ч. в сградата Община Бургас на ул. „Александровска“  26, ет. 3, стая 314. и да носят документ за самоличност.

В 9:10ч. ще бъде проведен тест, състоящ се от 15 въпроса и част за редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни и пунктуационни грешки. Продължителността на теста е 30 минути. След обявяване на резултатите от теста, с кандидатите ще се проведе интервю.

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати са публикувани в раздел "Европейски политики и програми" подраздел "Конкурси" на интернет страницата на Община Бургас.

 

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати

Added : Friday, 08 March 2013 00:00 top back 2909 pdf