Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Милена  Стоянова-Николова

94-00-919/21.11.2012 г.

Меглена Лолова

94-00-928/26.11.2012 г.

Диляна Арнаудова-Гинева

94-00-950/30.11.2012 г.

Светлана Евтимова

94-00-954/30.11.2012 г.

Тодор Тодоров

94-00-953/30.11.2012 г.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.12.2012 г. ОТ 9.30 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ЕТ. 2  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БУРГАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       
/МИЛЕНА ЛАКОВА-ТИТОВА/

Added : Monday, 10 December 2012 00:00 top back 2450 pdf