Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. БУРГАС


ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Катя Илиева

94-00-371/18.05.2012 г.

Приложените дипломи удостоверяват придобити специалности в професионални области, различни от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас;

Липса на изискуемия професионален опит;

Нина Иванова

94-00-380/21.05.2012 г.

Приложените дипломи удостоверяват придобити специалности в професионални области, различни от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас;

Приложената диплома от Университет на Уелс, Институт Кардиф не е легализирана;

Не са приложени документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит;

Ивелина Илиева

94-00-383/21.05.2012 г.

Приложената диплома удостоверява придобита специалност в професионална област, различна от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас;

Атанас Маринков

94-00-391/22.05.2012 г.

Приложената диплома удостоверява придобита специалност в професионална област, различна от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас;

Липса на изискуемия професионален опит;

Милка Мерджанова

94-00-402/29.05.2012 г.

Приложената диплома удостоверява придобита специалност в професионална област, различна от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас;

Липса на изискуемия професионален опит;

Милена Стоянова-Николова

94-00-404/29.05.2012 г.

Приложената диплома удостоверява придобита специалност в професионална област, различна от изискуемите, посочени в заповед №РД-10-94/15.05.2012г. на Областен управител на област Бургас;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           / п /
/ МИЛЕНА ЛАКОВА /

Added : Tuesday, 05 June 2012 00:00 top back 2563