Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Конкурс за избор на длъжност шофьор.

Вакантна длъжност: Шофьор
Месторабота: Областна администрация гр. Бургас
Назначаване: На трудово правоотношение по реда на ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.
Основна месечна работна заплата: 290 лв.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Средно образование;
- Лицето да притежава минимум 3 години професионален опит;
- Лицето да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „С”;
Начин на кандидатстване: По документи;
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Срок за подаване на документи: До 11.06.2012 г., включително.

Added : Monday, 28 May 2012 00:00 top back 2414 pdf