Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест

Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност "Управител" в Областен информационен център - Бургас

Тестът ще се състои на 26 март 2012 г., в заседателната зала на Община Бургас, от 13:00ч.

Умоляваме допуснатите кандидати да се явят в 12:45ч. и да носят документ за самоличност.

В 13:00ч. ще бъде проведен тест, състоящ се от 15 въпроса и от част за редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни и пунктуационни грешки. Продължителността на теста е 30 минути. Първите 10 кандидати, получили най-висок брой точки на теста, ще бъдат допуснати до интервю. Интервютата ще се състоят в същия ден, след обявяване на резултатите от теста.

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати са публикувани в раздел "Европейски политики и програми" подраздел "Конкурси" на интернет страницата на Община Бургас.

Община Бургас

Added : Friday, 16 March 2012 00:00 top back 2357