Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Цветелина Костова

94-00-1520/01.12.2014 г.

Мартин Грозев

94-00-1538/02.12.2014 г.

Диана Димова

94-00-1541/03.12.2014 г.

Стефан Кулев

94-00-1545/04.12.2014 г.

Мариана Праматарова

94-00-1550/04.12.2014 г.

Величка Киндекова

94-00-1554/05.12.2014 г.

Георги Радоев

94-00-1555/05.12.2014 г.

Таня Славова

94-00-1558/08.12.2014 г.

Матилда Чорней

94-00-1561/08.12.2014 г.

Жельо Стойнов

94-00-1564/08.12.2014 г.

Тодорка Тодорова

94-00-1567/09.12.2014 г.

Венцислав Хаджиянков

94-00-1568/09.12.2014 г.

Мариана Димитрова

94-00-1569/09.12.2014 г.

Светла Кралева

94-00-1571/09.12.2014 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  30.01.2015г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / п /

                                                                         / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

16.12.2014 г.

Added : Tuesday, 16 December 2014 17:28 top back 2963 pdf