Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Валерия Рашева

94-00-1484/24.11.2014 г.

Кристина Янева

94-00-1486/25.11.2014 г.

Светломир Танев

94-00-1489/25.11.2014 г.

Лили Дерменджиева

94-00-1491/25.11.2014 г.

Николета Маринова

94-00-1492/25.11.2014 г.

Мартин Странджански

94-00-1493/25.11.2014 г.

Филипина Иванова

94-00-1503/27.11.2014 г.

Иванка Баева

94-00-1504/27.11.2014 г.

Димчо Фотев

94-00-1505/27.11.2014 г.

Георги Василев

94-00-1509/27.11.2014 г.

Веселина Михалева

94-00-1510/27.11.2014 г.

Ваня Стефанова

94-00-1516/28.11.2014 г.

Веселин Янев

94-00-1518/01.12.2014 г.

Христо Христов

94-00-1521/01.12.2014 г.

Георги Ангелов

94-00-1527/02.12.2014 г.

Милена Иванова

94-00-1528/02.12.2014 г.

Димитринка Ганева

94-00-1530/02.12.2014 г.

Наталия Минкова

94-00-1531/02.12.2014 г.

Станислава Джеджева

94-00-1534/02.12.2014 г.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  16.01.2015г. ОТ 10.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНА                                                                                                                                                                                                                                                   
ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

Added : Tuesday, 09 December 2014 17:50 top back 2746 pdf