Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

Стоян Стоянов

 

94-00-1389/31.10.2014 г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г. професионален опит и/или придобит ранг

Светла Митева

 

94-00-1380/30.10.2014 г.

Кандидатът не е приложил документ, удостоверяващ наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г.,  професионален опит и/или придобит ранг

Петя Желева

 

94-00-1373/29.10.2014 г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на посочените в обявлението професионален опит и/или придобит ранг;

Атанас Димитров

94-00-1377/29.10.2014 г.

Кандидатът не е приложил документ, удостоверяващ наличието на посочените в обявление, изх. № 31-00-20/

17.10.2014 г.,  професионален опит и/или придобит ранг

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     / п /

                                                              / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА /

 

 

11.11.2014 г.

Added : Tuesday, 11 November 2014 14:31 top back 2063 pdf