Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Старши Експерт” в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост” в Областна администрация Бургас

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Борислава Йорданова

 

 

94-00-921/14.07.2014 г.

 

      КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  14.08.2014 г. ОТ 10.00 ч.В ЗАСЕДАТЕЛНА 

ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  В  СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС.

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   / п /

 

                                                                    / СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА/

                                                                                                                                                                                                                                                     

/

Added : Monday, 28 July 2014 00:00 top back 2146 pdf