Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns








СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - 

 БУРГАС

 

 

 

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. №

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

 

Илия Ралев

 

 

 

94-00-791/01.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Снежана Евтимова-Кенанова

 

 

 

94-00-796/03.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Елена Райкова

 

 

 

 

94-00-811/07.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Катерина Берова

 

 

 

94-00-813/07.10.2013 г.

професионалната област  на придобитото от кандидата висше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

 

Венцислава Илиева

 

 

 

 

 

94-00-818/09.10.2013 г.

- професионалната област  на придобитото от кандидата вис- ше образование не отговаря на изискваната, посочена в обявата;

-   -представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

Димитринка Стоянова

 

 

94-00-830/10.10.2013 г.

представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

Диана Буздрева

 

 

94-00-827/10.10.2013 г.

не са представени документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит.

 

Светла Христова

 

 

 

 

94-00-825/10.10.2013 г.

придобитата степен на висше бразование „Магистър” не отговаря на изискваната професионална област, посочена в обявата;

 

Боряна Величкова

 

 

94-00-832/10.10.2013 г.

представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит;

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

                                                                              / ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ /

Added : Friday, 18 October 2013 00:00 top back 2465 pdf