Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание

Размер

1.

Договор №Д-06-03/14.05.2013г.

за доставка на канцеларски материали

02.09.2014г.

02.09.2014 г.

24.09.2014 г.

26.09.2014 г.

Фaктура № 12921/20.08.2014 г.

Фaктура №12930/21.08.2014 г.

 Фaктура №13040/17.09.2014 г.

Фaктура №13057/18.09.2014 г.

195.35 лв.

4.91 лв.

8.74 лв.

170.27 лв.

2.

Договор №Д-06-05/14.08.2013г. за доставка на гориво за автомобили

09.09.2014г.

 

07.10.2014 г.

Фaктура № 9600079537 от 31.08.2014 г.

Фaктура № 9600080699 от 30.09.2014 г.

4 413,25 лв.

 

4093,49 лв.

3.

Договор №Д-21-17/28.07.2014г. за организиране на обучение по английски език

06.10.2014г.

Искане за авансово плащане

1972.80 лв.

4.

Договор №Д-21-19/28.07.2014г. за организиране на изнесено обучение

07.10.2014г.

Фaктура № 250 от 09.09.2014 г.

3156.53 лв.

5.

Договор №Д-06-02/18.08.2014г. за поддържане на територията на ГКПП Малко Търново

14.10.2014г.

Фaктура № 20428 от 01.09.2014 г.

2096.40 лв.

Added : Monday, 20 October 2014 11:40 top back 1878 pdf