Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Доставка на гориво за автомобили, използвани в Областна администрация Бургас, чрез карти за безналично плащане

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ:

Доставка на гориво за автомобили, използвани в Областна  администрация Бургас, чрез карти за безналично плащане

Конкурсни условия - .doc файл                   Обявление за обществена поръчка       

Конкурсни условия-  .pdf файл                     Решение

Added : Thursday, 23 May 2013 00:00 top back 1656 pdf