Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Утре 23 април 2013 година /вторник/ в 13:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас, малка зала II-ри етаж, ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението. В дневния ред на предстоящото заседание са залегнали освен отчет за безопасността и състоянието на пътищата за 2012 година, така също и обсъждане на конкретни мерки и мероприятия, с цел повишаване сигурността на децата и учениците по време на майските празници, предстоящите балове и ваканции.

Освен институциите, имащи отношение по темата за пътната безопасност и кметовете на 13-те общини, за участие в заседанието са поканени и неправителствени организации. Представител на фондация „Безопасни улици от Валя“ ще представи инициативата „Акция срещу нередностите по улиците и неспазване на правилата от участниците в движението“.


Added : Monday, 22 April 2013 00:00 top back 2447 pdf