Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
 
Областна администрация Бургас в партньорство с Дирекция по култура и туризъм, Къркларели, Република Турция  реализират съвместен проект по Програма за трансгранично сътрудничество България- Турция. “Погледни в бъдещето, запази наследството“ е името на проекта,  който цели да бъде представено  архитектурното  наследство в трансграничния регион. Чрез запознаване на населението с архитектурните дадености - сгради, паметници на културата, исторически забележителности, ние целим да създадем у хората желание за опазване на това наследство, както и стремеж към ефективното му използване. Дейностите, които сме заложили в проекта са изключително разнообразни. Основната сред тях включва изготвяне на архитектурни планове за реставрация на седем сгради паметници на културата в Бургас и разработване на инвестиционни проекти за реставрация на пет къщи в Яйла махала, Къркларели,Турция. Мрежа от експерти и студенти ще събира информация за архитектурните паметници, както и  текстов и снимков материал, представящ интересни събития и факти от живота на хората в трансграничния регион. Планираме това да се случи  посредством социалните мрежи – предпочитано място за комуникация сред младите хора.  Албум „Спомени от миналото, богатство за бъдещето“ ще събере всички находки на едно място и ще бъде подарък за хората от двете страни на границата.
Наш дълг е да познаваме наследството, което са ни завещали  нашите предшественици, да го съхраним и предадем на бъдещите поколения.  Вярвам, че  всички ние – държавни, общински и културни институции, граждани и медии  можем да обединим усилия в събирането на пълна информация относно архитектурните и исторически  ценности, която да завещаем на бъдещите поколения.
Пресконференцията - семинар ще се проведе на 29 март 2013 година /петък/ от 11:00 часа в зала „Компас“ на хотел България. В нея участие ще вземат представители на областна администрация Бургас и партньорите ни от Къркларели, Турция, представители на държавни, общински, културни и образователни институции, медии.

Added : Thursday, 28 March 2013 00:00 top back 2197 pdf