Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
В Областна администрация Бургас се проведе информационна среща за представяне на третата покана по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) България – Турция“. Срещата имаше за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване по програмата, както и да спомогне за намирането на бъдещи партньори от двете страни. В нея участие взеха над 150 представители на общини, държавни институции, учебни заведения и неправителствени организации от област Бургас и Одрин, Турция. Бюджетът на третата покана е 400 000 евро. Проектите в нея са насочени предимно към социалното развитие и социалното сближаване, разгръщане възможностите на туризма и съхраняване на природата и биоразнообразието.
Областният управител Константин Гребенаров откри форума като подчерта успешните резултати, които има управляваната от него администрация, по първите две покани. Преди година Бургаската областна управа реализира проект на стойност 92 000 евро, целящ популяризирането на културното и историческо наследство в трансграничния регион. Към настоящия момент се работи по втори, насочен към изработване на архитектурни проекти за реставрация на седем сгради паметници на културата в област Бургас и 5 къщи в Яйла Махала, област Къркларели. Губернаторът сподели, че реализирането на съвместни проекти има чисто практическа полза за населението на двата региона, също така допринася за  създаване на добри контакти  - основа за бъдещото сътрудничество и развитие.
Приветствие към участниците в срещата отправиха заместник- валията на Одрин - Айхан Юзкан и генералният консул на Турция в Бургас - Джем Улсой. 
Срещата продължи с презентация на Иван Делчев – ръководител на Съвместния технически секретариат  по Програмата за ТГС България – Турция, представяща възможностите за кандидатстване по програмата, както и новостите по третата покана. След официалната част двете страни продължиха разговорите в неформална обстановка в търсене на потенциални партньори.

 

 

 

Added : Thursday, 07 March 2013 00:00 top back 2512 pdf