Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областният ще издава разрешенията за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас

Областният управител Константин Гребенаров свика Областния съвет за развитие на област Бургас. Повод за срещата бе проектът за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Системата ще обслужва територията на девет общини в областта, 210 населени места, или общо население от 400 000 души. Стойността на проекта е 43 231 121.10 лв. За да стартира строителството на този важен инфраструктурен обект, отговарящ на европейските и национални изисквания за устойчиво управление на отпадъците е необходимо обаче да бъде обявен за обект с регионално значение по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Това е в правомощията точно на Областния съвет за развитие на област Бургас. Днес на свое заседание Областния съвет за развитие на област Бургас взе решение за обявяване на обекта за такъв от регионално значение, с което се дава възможност на областния управител Константин Гребенаров да издаде строително разрешение за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците.
На юг от Бургас проблема с отпадъците е решен, там функционира Регионално депо обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. Очаква се проблемът с отпадъците да бъде решен и в община Малко Търново. В процес на приемане е решение на Министерски съвет за учредяване право на строеж на общината за изграждане на депо за твърди отпадъци. С това и след завършване на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, включваща общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе, цикъла за управление на отпадъците в област Бургас ще бъде изцяло затворен.

Added : Thursday, 28 February 2013 00:00 top back 2444