Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Гребенаров: Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

Гребенаров: Интересите на местните са на първо място, но не трябва да гоним инвеститорите

Като Областен управител на област Бургас за мен на първо място стоят интересите на местните хора и аз винаги съм ги защитавал, но не трябва да забравяме, че всяка Община има нужда от инвеститори и ние не трябва да ги гоним“, с тези думи областният управител Константин Гребенаров откри работна среща във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на ферма за пъстърва в Черно море. В срещата участие взеха представители на всички заинтересовани страни – община Приморско, РИОСВ, Басейнова дирекция, местни рибарски сдружения, както и на фирмата инвеститор. След излагане на всички гледни точки по темата стана ясно, че е необходимо да бъде изработен механизъм, който от една страна да защитава интересите на общините, респективно на местните хора, а от друга да предпази потенциалните инвеститори от изразходване на средства за проекти, които може и да не се реализират. В конкретния случай фирмата инвеститор е изпълнила всички необходими процедури, спазила е законовите изискванията и е заплатила необходимите такси, но не е поискано становище от Общината, на чиято територия се предвижда да бъде реализиран проекта. По сега действащия Закон това не е необходимо. Във връзка с това присъстващите се обединиха около идеята за законодателна промяна, чрез която да се иска становище на конкретна областна администрация или община още при стартирането на инвестиционната процедура. Предложението ще бъде подготвено от експертите в администрацията и изпратено в Министерски съвет.

Added : Wednesday, 27 February 2013 00:00 top back 2395 pdf