Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Държавата предостави терен за бъдещо рибарско пристанище в Поморие

Oбластният управител Константин Гребенаров и кметът на Община Поморие Иван Алексиев подписаха договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост на Община Поморие. Държавата отдаде за управление на общината терен, предназначен за изграждане на рибарско пристанище. Имотът е с площ 706 кв.м. и се намира на ул. „Крайбрежна”. Получаването на терена е част от проекта на Община Поморие за реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Поморие”.
Проектът е за близо 10 млн. лева и вече е получил одобрение от Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерство на транспорта, очаква се и одобрението на Министерството на замеделието и храните.
“Област Бургас може да бъде пример в национален мащаб за добро партньорство между държава и общини. Областта е новатор в предоставянето на имоти държавна собственост в управление на общините, на базата на това партньорство много от неизползваемите или занемарени държавни терени промениха изцяло своя облик”, каза Областният управител Константин Гребенаров
Двамата с кмета Алексиев бяха единодушни, че рибарството е един от основните поминъци в региона и занапред ще продължат да го развиват и подпомагат.

Added : Tuesday, 26 February 2013 00:00 top back 1972 pdf