Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Възраженията на Приморско приети, не разрешиха изграждането на рибна ферма

Възраженията на Приморско приети,  не разрешиха изграждането на рибна ферма
Областният управител Константин Гребенаров бе сезиран от Община Приморско, Общински съвет Приморско, както и от рибарски сдружения „Ропотамо”, „Приморско”, Гражданско сдружение „Приморско 21 век” и  протестна декларация събрала 370 подписа на рибари и жители на гр. Китен, против издаване на разрешително за изграждане на рибна ферма в Черно море между Китен и Приморско. Основните възражение срещу инвестиционното намерение са свързани с ограничаването на акваторията за риболов, засягане на подводната археология, замърсяване на плажовете и околната среда, негативно отражение върху туристическия бизнес и несъответствие на заявеното инвестиционно намерение с  Програмата за развитие на общината.
След запознаване с цялата налична документация по казуса и взимайки в предвид обществения интерес, Гребенаров е поискал становище от Басейнова дирекция за Черноморски район. Днес губернаторът получи като отговор Решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект, мотивирано от несъвместимостта на проекта с обществените интереси и опасността за ограничаване на общото ползване на воден обект- Черно море. Като основателни в Решението са приети по-голямата част от постъпилите възражения. Решението на Басейнова дирекция може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок. 
Въпреки вече издаденото Решение, предвидената за утре среща при Областния управител с всички заинтересовани страни ще бъде проведена, тъй като не е изключено и за в бъдеще да възникнат подобни казуси. Желанието на Гребенаров е бъде обсъден механизъм за защита интересите на  местните хора в такива ситуации. 

Added : Tuesday, 26 February 2013 00:00 top back 1893 pdf