Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас

Министърът на образованието ще подкрепи създаването на Медицински факултет в Бургас
Областният управител Константин Гребенаров посрещна днес в кабинета си Министъра на образованието акад. Стефан Воденичаров. На срещата присъства и кметът на Бургас Димитър Николов. В неформален разговор Гребенаров и Николов поискаха подкрепата на образователния Министър за ускоряване процедурите по откриване на Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в града. Идеята е кадрите, които ще се обучават там, да останат да работят в Бургаската болница. На 25 февруари комисия от Национална агенция за оценяване и акредитация идва в града, за да провери готовността за откриване на новата структура, което е и първата крачка за създаването й.
Програмата на Министъра продължи с подписване на Споразумение за сътрудничество между Община Бургас, Областна администрация и Българска академия на науките, а целта на меморандума е институциите да си сътрудничат чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на програми и проекти в областта на екологията, мониторинга на околната среда и природните ресурси в региона, устойчивото ползване и опазване на водите и водните ресурси. Под споразумението подписи положиха областният управител Константин Гребенаров, кметът на Бургас Димитър Николов и председателят на БАН и министър на образованието акад. Стефан Воденичаров.Важна част от Меморандума е разработването на методи, които да осигурят нови и възобновяеми източници на енергия, както и работа насочена към екологично земеделие и еко-туризъм. С подписването на споразумението между институциите се дава подкрепа за дейността на Академичен център Бургас (Регионално представителство на БАН), който съществува от 2010 година и е първият такъв в страната.
Тези теми бяха подробно обсъдени на последвала среща на Министъра и екипа му с кметовете на общините в областта, представители на държавни и общински институции, представители на образователни, неправителствени и бизнес организации.
 Министърът бе придружен от Никола Съботинов- член на настоятелството на БАН, член кореспондента Николай Милошев- изпълняващ длъжността председател на БАН, както и проф. дтн Стефан Хаджитодоров- съветник на председателя на БАН.

Added : Tuesday, 19 February 2013 00:00 top back 2217 pdf