Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Официално становище на Областния управител на област Бургас Константин Гребенаров

Официално становище на Областния управител на област Бургас Константин Гребенаров
Морската градина на Бургас, освен любимо място на бургазлии, е и един от символите на града. След 2007 година приморският парк бе изцяло възстановен и модернизиран в частта - собственост на Община Бургас. Старата й част обаче, т.нар. историческо ядро, обхващащо територията от паметника на Пушкин до Централен плаж, държавна собственост, остана неугледна и неремонтирана  до предоставянето й през 2009 година за управление от държавата на общината. Днес бургазлии могат да се похвалят с един от най-големите, модерни и добре поддържани градски паркове. На фона на всичко това като „язва“ в Морската градина стои бетонова площадка с полуразрушени и силно амортизирани постройки, сред които и „Фрегатата“, друг символ на Бургас от близкото минало. Държавата в лицето на Областния управител нееднократно през годините е била сигнализирана, както от граждани, така и от Община Бургас, за опасностите, които нестопанисваните сгради могат да предизвикат.
Въпросният терен е с площ 945 кв.м.  За същия през 1995г. е бил съставен Акт за държавна собственост, с отразяване, че е предоставен в управление на „Приморец турист” ЕАД, гр.Бургас. Актът за изключителна държавна собственост на морски плаж „Бургас – централен” е съставен по-късно, през 1999г., като в него се включва въпросната територия, с което се получава дублиране.  От 2004г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Областния управител, „Приморец турист”АД и „Булгариен - директ райзен”ООД се води преписка за изключване от обхвата на морски плаж „Бургас – централен” на терена с площ 945 кв.м. около обект „Фрегата”. През 2005 година е издадена заповед на областния управител на област Бургас, с която първоначалния Акт за държавна собственост от 1995 година е отменен. По данни на РИОСВ теренът не попада в границите на защитена територия и защитени зони. През 2007г., въз основа на писмо от Агенцията по кадастъра, Министерство на регионалното развитие и благоустройството е изключило територията от обхвата на морския плаж. С одобряването на кадастралната карта на град Бургас през 2009г. Теренът съществува като отделен обект на кадастъра, представляващ урбанизирана територия, с предназначение „за друг вид застрояване“. Територията създава предпоставки за инциденти, поради пребиваване на клошари, опасности от пожари и събиране на отпадъци.
Предстои да бъде реализиран проект, който ще отвори града към морето в района на Пристанището, нещо, което бургазлии отдавна очакват. Въпросните 945 кв.м. са в непосредствена близост до националния обект- Зона за обществен достъп Бургас- и след изграждането му ще бъдат входна врата на града към света. Всичко това обосновава решението на държавата да поиска смяна на статута на терена от публична държавна в частна държавна собственост. Държавата няма ресурси сама да облагороди и поддържа терена в подходящ вид. Смяната на статута дава възможност да се търси инвестиция, която да възстанови символа и да благоустрои територията.
Към настоящия момент собственик на имота продължава да бъде държавата. 
„Не е редно важните за Бургас и областта проекти, които съгражданите ни заслужават, да бъдат компрометирани от неверни твърдения и предизборни изказвания. Като Областен управител считам, че добрите проекти тук, които служат за пример на цялата страна, трябва да бъдат над празния политически ПР“.

Added : Monday, 11 February 2013 00:00 top back 3078 pdf