Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проверка на реки и язовири в областта

Със заповед на областния управител провериха реки и язовири в областта

 В началото и края на всяка година междуведомствена комисия назначена със заповед на Областния управител извършва проверка на потенциално опасните язовири и речни корита извън населените места в област Бургас. В състава на комисията влизат служители на от Областна администрация – Бургас, ОУ „Пожарна безопасност и защита на населенитео”, Басейнова дирекция за Черноморски район и  Областна дирекция „Земеделие”.

Първата проверка за 2012 година беше извършена през месец февруари, когато комисията обходи всички обекти и направи необходимите предписания към отговорните за стопанисването на водоемите институции и лица.  През месец октомври премина повторна проверка по време на която бяха проверени 40 речни участъка и 38 язовира в област Бургас.

Added : Tuesday, 11 December 2012 00:00 top back 2174