Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Областна администрация Бургас ще участва в организиране и провеждане на
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17 – 25.11.2012 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе за четвърти път в страните от Европейския съюз в периода 17 - 25 ноември 2012 г., под патронажа на Комисря за околна среда Янез Поточник. Това е инициатива, стартирала по Програма LIFE+, но поради придобилата популярност понастоящем се реализира в над 30 страни от ЕС и Южна Америка.

Идеята е в рамките на една седмица (17 - 25 ноември) да бъде популяризирана концепцията за предотвратяване генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности, осъществени от различни участници (публични институции, местни власти, асоциации и НПО, бизнеса, индустрията, учебни заведения, т.н.) на територията на Европа и извън нея. Инициативата преди всичко има за цел да се покаже прякото въздействие на отпадъците върху климатичните промени и околната среда, да се повиши информираността на обществото относно стратегията и политиките за предотвратяването или  поне намаляването им, да подтикне и мотивира възможно най-голям брой хора, да предприемат активни действия в тази насока.

Added : Friday, 16 November 2012 00:00 top back 1961 pdf