Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Пешеходна зона между Резово и Инеада

Обсъждат възможността за пешеходна зона между Резово и Инеада

По време на среща между областните управители на област Бургас Константин Гребенаров и област Къркларели, Република Турция - Мустафа Яман, през месец юни на настоящата година, бе обсъдена възможността за отваряне на пешеходна зона „Резово - Инеада”. Разговорът беше провокиран от проекта, който двете страни съвместно изпълняваха по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество, имащ за цел да популяризира природното, културно и историческо богатство на двете области. Освен това подобна възможност, по мнение на двете страни, ще окаже положителен ефект върху туризма и ще подпомогне съживяването на пограничните селища.

За осъществяване на идеята Гребенаров отправи писмено предложение до Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол към Министерски съвет /МСВГК/, който да се произнесе относно откриването на нов гранично - пропускателен пункт и стартирането на преговори за сключване на междуправителствени споразумения със съседна Турция.

Added : Friday, 16 November 2012 00:00 top back 1798 pdf