Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Нов заместник областен управител

Севдалина Турманова е новият заместник областен управител

Със заповед на Министър-председателя на Република България Бойко Борисов на длъжността заместник областен управител на област Бургас от днес е назначена доц. д-р инж. Севдалина Турманова. Тя ще осъществява контрол върху дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и ще отговаря за ресорите свързани с труда и социалната политика, образованието, културата, здравеопазването и земеделието.

Севдалина Турманова е доцент в университет „Проф.д-р А. Златаров” и регонален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Новият заместник областен управител притежа близо 20- годишен трудов стаж във висшата образователна система.

Added : Thursday, 04 October 2012 00:00 top back 3076 pdf