Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
морски плаж „Резово”

Предстои прекратяване договора за наем на морски плаж „Резово”

Изтече срокът, в който наемателят на морски плаж „Резово” трябваше да отстрани констатираните, при двете предходни проверки, нарушения по договора сключен с Областния управител на област Бургас.

Днес комисията извърши контролна проверка, която установи неизпълнение на предписанията от последния констативен протокол. И към днешна дата на плажната ивица не е осигурено медицинско лице и пункт за оказване на медицинска помощ, задължителните спасител и спасителен пост също липсват. Плажът не е обезпаразитяван, липсват съблекални, площадка с душ.  Няма сключени и договори за извозване на събраните отпадъци, както и за отвеждане на отпадъчните води от обектите на плажа. Обектът /коктейл-бар/, който е разположен на плажната ивица е без необходимите документи и разрешителни за това.

Added : Wednesday, 01 August 2012 00:00 top back 1922