Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг за морски плаж „Черноморец”

Разиграха на търг плажа в Черноморец

 Днес в Областна администрация Бургас се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр. Черноморец, община Созопол. Документи за участие подадоха две фирми - „Бургас Бийч” ЕООД и ЕТ „Арена - Цоньо Христов”.

Комисия, с председател заместник областният управител Атанас Терзиев и в присъствието на медии, отвори запечатаните пликове на кандидатите. След внимателна проверка на документите до втори етап-отваряне на ценовите оферти, беша допусната само една от фирмите, а именно „Бургас бийч” ЕООД.

При другата бяха констатирани нередности и непълнота в документацията - липса на задължителните съгласно тръжните условия оригинали на част от документите, липса на обяснителна записка към схемата на акваторията и преместваемите обекти, предложени от участника 4 спасителни поста при минимално изискване от 7.

Първоначалната наемна цена за морски плаж „Черноморец” е 39 758,88 лв. с включен ДДС, а ценовото предложение на фирма "Бургас Бийч" ЕООД е на стойност 39 760,80 лв. Плажната ивица  се разиграва на търг за втори път тази година, като наемната цена е намалена с 30%. На първия търг в началото на месец юли първоначалната наемна цена беше 56 798,40лв.

Added : Monday, 30 July 2012 00:00 top back 2191