Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проверки на плажовете

11 плажа в областта бяха повторно проверени за нарушения

Приключиха повторните проверки по плажовете отдадени под наем от Областен управител на област Бургас. Единадесетте плажни ивици бяха проверени в началото на сезона от специално назначена за целта комисия, която имаше за задача да даде препоръки и предписания относно стопанисването им. Обект на контрол от Областна администрация Бургас са следните плажове: „Обзор-юг”, „ Река Вая”, „Несебър- стар град”, „Несебър-изток” , „Поморие-централен”, „Бургас-север”, „Младост- ММЦ”, „Малък плаж Лозенец”, „Царево-Василико”, „Устие на р.Велека”, „Резово”.

За разлика от първите проверки, когато наемателите бяха уведомени предварително, то повторните бяха внезапни. Те имаха за цел да установят какво е състоянието на плажовете в разгара на сезона и изпълнени ли са дадените от експертите първоначални указания.

Added : Thursday, 26 July 2012 00:00 top back 1955 pdf