Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас с нов спечелен проект

Терзиев в Комитета по наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество

 Областна администрация Бургас спечели финансиране на стойност 149 960 евро за проект „Погледни в бъдещето, запази наследството”. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Туриция и е вторият, който бургаската администрация ще реализира съвместно с област Къркларели.

За седем сгради- паметници на културата, на територията на бургаски регион, ще бъдат разработени архитектурни проекти за реставрация. Инвестиционни проекти  ще бъдат изготвени за пет къщи в Яйла махала, Къркларели.  Остналите дейности включват изработка на общ уеб сайт, съдържащ основна информация за проектните дейности, издаване  на албум „Спомени от миналото, богатство за бъдещето”, както и провеждане на работен семинар за  институции- областни администрации, общини, музеи, с цел набелязване на общи идеи за опазване околната среда, природното, историческото и културното наследство.

Новината за спечеления проект съобщи заместник областният управител Атанас Терзиев, който взе участие в заседание на Съвместния комитет за наблюдение /СКН/ по Програмата, провело се в град Инеада, Турция. Терзиев е член на комитета, притежаващ съвещателен глас, но без право да го упражнява относно проекти на институцията, която представлява.

Added : Thursday, 19 July 2012 00:00 top back 2124 pdf