Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация

Златина Дукова - назначена за член на Комисията за защита от дискриминация с Указ на Президента

С Указ на Президента от петък – 13 юли 2012 заместник областният управител Златина Дукова е назначена за член на Комисията за защита от дискриминацията /КЗД/.

КЗД е специализиран държавен орган по защита правата на човека със седалище в град София. Съставите на комисията са тричленни и петчленни и разглеждат дела свързани с нарушаване на човешките права и предоставяне защита на граждани във всички форми на пряка и непряка дискриминация насочена към тях . КЗД включва девет членна, пет от които се гласуват от Парламента, а четири са представители на Президента. Златина Дукова е един от четиримата представители на Президента, които влизат в Комисията. Новата длъжност е изцяло в компетентността на Дукова, която освен магистър по право е работила поетапно като юрисконсулт, главен юрисконсулт и адвокат в Адвокатска колегия.

Added : Thursday, 19 July 2012 00:00 top back 2260 pdf