Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Туристическо изложение организирано от Областна администрация Бургас

Областна администрация Бургас организира туристическо изложение по Програмата за трансграничко сътрудничество

 В рамките на четири дни Областна администрация Бургас ще даде възможност на общини, туристически фирми, неправителствени, екологични и културни организации безплатно да презентират възможностите за туризъм чрез представяне на информационни материали на изложбен щанд.

Изложението, което ще се проведе от 8 до 11 юни във хотел България е част от проекта „2010 - Ново начало за популяризиране на трансграничното природно, културно и историческо богатство”, който Областна администрация Бургас реализира съвместно с Къркларели, Република Турция по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество.  Двете администрации ще участват с общ щанд, на който ще представят информационни материали за културното, историческо и природно богатство на трансграничния регион - резултат от проекта. Освен възможност за презентиране на туристически забележителности, продукти и услуги, изложението ще даде възможност на всички участници да осъществят ползотворни контакти, които да помогнат в бъдещата им дейност.

Added : Thursday, 07 June 2012 00:00 top back 2016 pdf