Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Мерки за повишаване на сигурността

Мерки за повишаване на сигурността обсъдиха по време на Областния съвет по сигурност

„Мерки за повишаване на сигурността и защитата на населението и инфраструктурата в извънредни ситуации” бе темата на редовно заседание на Областния съвет по сигурност към областния управител на област Бургас. В него участие взеха членовете на съвета определени със заповед на губернатора, сред които ръководителите на МВР, Пожарна безопасност, Гранична полиция, ДАНС, Спешна помощ, Регионална здравна инспекция, Държавен резерв и Военноморска база „Бургас”. Заседанието беше водено лично от областния управител Константин Гребенаров, който е председател на съвета.

Присъстващите отчетоха, че взетото на предното заседание решение обществеността да бъде осведомявана по време на кризисни условия от единен информационен център в Областна администрация Бургас, е дало положително отражение на работата им по време на тежката зимна обстановка в началото на годината. Експертите по сигурността отчетоха, че именно добрата, точна и навременна информираност е еднo от важните условия за успешното справяне при извънредни ситуации. Като положителни бяха отбелязани и добрата комуникация и координация между различните институции. Важните моменти, върху които ще се работи занапред са разработване на визия за набиране на доброволци и оптимизация на разходите и закупуване на допълнителна техника. Сред превантивните мерки, които бяха обсъдени във връзка с повишане сигурността на населението са поддържането на постоянно оперативно дежурство, планиране и подготовка на дейности за действия при криза, както и изследване на собствения опит и опита на други държави.

Added : Wednesday, 30 May 2012 00:00 top back 2174 pdf