Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Гребенаров с мотивирано искане до премиера

Гребенаров с мотивирано искане до премиера - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да бъде в Бургас

Областният управител Константин Гребенаров връчи лично на премиера Бойко Борисов мотивирано искане, под което подписите си поставиха и кметовете на шестте черноморски общини в областта, за ситуиране на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Бургас. Писмото на губернатора е свързано с случващата се в момента административна реформа за децентрализация на държавните институции.

Представителите на регионалната и местна власт аргументираха искането си с географското разположение на областта, свързано с наличието на черноморска граница и обширни водни басейни, развита транспортна и индустриална инфраструктура, както и съществуващите традиции определящи региона като водещ за страната в сектор “Рибарство и аквакултури”. Важен е и фактът, че 70 % от риболовния флот е на територията на област Бургас. В тази връзка преместването на агенцията тук ще улесни достъпа до услуги и ще подпомогне по-голямата част от заетите в рибарството и свързаните с него производства в ежедневната им дейност и в решаването на проблемите на място.

Added : Monday, 07 May 2012 00:00 top back 1944 pdf