Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проф. Мария Нейкова връчи най-високите отличия на областния управител на ръководителя на Лаборатория по Математична химия проф. дхн Ованес Мекенян

Проф. Мария Нейкова връчи най-високите отличия на областния управител на ръководителя на Лаборатория по Математична химия проф. дхн Ованес Мекенян
Една от емблемите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Лабораторията по математична химия, чества 40 години от създаването си под патронажа на президента на Република България Румен Радев. „За мен е чест да съм патрон на това знаково събитие за честването на 40 години от създаването на Лаборатория по математична химия в Бургаския държавен университет. Такива научни постижения превръщат България в модерна държава, чрез мобилизация на интелектуалния потенциал и обединяване на науката с практиката. Тази лаборатория е модел за бъдещето на България като просперираща високотехнологична държава.“, бяха думите на президента Радев, след което бе прочетено Постановление за връчване на почетния знак на президента на България на проф. Мекенян.
Почетни гости на събитието бяха проф. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, Димитър Николов - кмет на Община Бургас, д-р Илко Семерджиев и д-р Милен Врабевски, членове на УС на настоятелството на университета, представители на Търговско индустриалната камара, бивши ректори на Бургаския държавен университет и др.
Проф. Мария Нейкова връчи на проф. Мекенян най-високото отличие на областния управител – позлатен почетен знак и почетна грамота за постигнати високи научни резултати, за изключителен принос в разработването и изпълнението на научни проекти и практическото им приложение в областта на високите технологии и математическото моделиране на световно ниво.
От своя страна проф. Мекенян поднесе плакети на почетните гости и приятели на лабораторията.
Завладяващ факт е, че в лабораторията постоянно се обучават специалисти по индустриална химия от целия свят. Над двадесет световни фирми използват подготвения от нея софтуер и плащат годишен лиценз. Лабораторията по Математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас чества на 17 май 2024 г. 40 - годишнината от своето създаване. Около четиридесет млади специалисти, под ръководството на нейния основател, проф. Ованес Мекенян, реализират постижения в областта на моделирането на токсикологични и екологични ефекти, чрез разработка на т. нар. QSAR, математически модели, чрез които могат да се прогнозират физикохимичните и биологични реакции на веществата. За своите изключителни постижения проф. Мекенян е удостоен с наградата “Питагор” (2012 г.) и с престижната награда “Lifetime Achievement Award” (2021 г.). През 2009 г. е обявен за почетен гражданин на Бургас.

Added : Monday, 20 May 2024 12:31 top back 147