Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Няма регистрирани случаи на птичи грип на територията на област Бургас

Няма регистрирани случаи на птичи грип на територията на област Бургас
Няма регистрирани случаи на инфлуенца по птиците на територията на Бургаска област. Това заяви на заседание на Областна епизоотична комисия директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Димитър Германов. Заболяването, известно още и като птичи грип, е констатирано в страната и изпълнителният директор на БАБХ е дал указание да се набележат конкретни мерки по райони във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването инфлуенца по птиците. Контролните органи подчертаха, че всички продукти в търговската мрежа са под стриктен контрол и са безопасни. Областният управител проф. Мария Нейкова призова към завишен контрол, наблюдение и добра координация между институциите, за да се минимизира вероятността от появата и разпространение на инфекциозното заболяване сред птиците.
Комисията взе решение да приложи превантивни мерки в област Бургас с цел недопускане и ограничаване на заразното заболяване сред пернатите, като се извършват съвместни проверки от служителите на ОДБХ с представители на РИОСВ-Бургас, орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Забранява се отглеждането на птици на открито по дворове, с изключение на птици в птицевъдни обекти. Ще се осъществява абсолютен институционален контрол върху отглеждането на домашни птици.
Кметовете и кметските наместници ще извършват регистрация на  отглежданите птици като разпоредят на собствениците на птицевъдни обекти: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните;    да не допускат контакт между  птиците, живеещи в дивата природа и домашни птици; да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици; да уведомят незабавно обследващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. Обобщената информация кметовете на съответните общини трябва да предоставят писмено на официалните ветеринарни лекари.
Кметовете и кметските наместници съвместно с официалните ветеринарни лекари по места ще проведат информационна кампания на собствениците на домашни птици за клиничните признаци на заболяването и спазване на мерки за биосигурност.
От ОДБХ съобщиха още, че скоро започва ваксинация срещу бяс за лисици и чакали, която ще се извършва чрез самолети. Териториите, които ще бъдат покрити, са общините Царево, Приморско, Малко Търново и Средец по посока Хасково. За домашните любимци е абсолютно безопасно, увериха от ОДБХ.
В края на заседанието всички институции заявиха, че са в готовност да съдействат в рамките на компетентностите си.

Added : Friday, 26 April 2024 17:03 top back 265